Abecedino

100,00 Kč
S DPH

ABECEDINO estas origina ĉeĥa vortludo elpensita fare de grupo Trojka en la 1980-aj jaroj. En ĉeĥa originalo estis eldonitaj du ludoj – Abecedino na výletě (Abecedino ekskursas) kaj Abecedino v ZOO (Abecedino en besto-ĝardeno). Ambaŭ ludojn eldonis Pressphoto – eldonejo de ČTK (Ĉeĥa Presa Oficejo). Kun la permeso de ČTK ni preparis Esperantan version.
ABECEDINO estas ludo, kiu ekzercas kombino-kapablojn kaj observo-kapablon, estas interesa per sia enhavo kaj emociplena. La ludo estas taŭga por du ĝis kvin ludantoj en aĝo de almenaŭ ok jaroj. La ludantoj klopodas kompletigi vortojn, ju pli multe des pli bone, kaj akiri bildetojn. Kiu havas plej multe da bestoj, tiu venkas. Esperanta versio ankaŭ ekzercas la lingvon. La ludantoj tiamaniere povas eklerni novajn vortojn.

Počet

Temo: Trojka. Origina eldonejo: Pressphoto, eldonejo ČTK. Origina kopirajto: Spohra Prago. Esperantigis, vortojn elektis kaj tavolon preparis: Milan Kolka. Bildetojn kaj kovron desegnis: Oldřich Arnošt Fischer.
Eldonis © 2018 Esperantista Klubo Brno, filia societo de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, kun permeso de ČTK.
Presis: Tribun EU, s.r.o., Cejl 892/32, 602 00 Brno, Ĉeĥio

Původní námět: Trojka, původní vydavatel Pressphoto. Původní copyright: Spohra Praha.
Do esperanta přeložil, slova vybral a hrací plán připravil: Milan Kolka. Obrázky a obálku vytvořil: Oldřich Arnošt Fischer.
Vydal © 2018 Klub esperantistů Brno, pobočný spolek Českého esperantského svazu, se souhlasem ČTK
Tisk: Tribun EU, s.r.o., Cejl 892/32, 602 00 Brno

ABECEDINO

Parametry

Autor
Kolka, Milan; Fischer, Oldřich Arnošt
Druh
Hra
Jazyk
esperanto