KAVA-PECH

Nakladatelství Petra Chrdleho, které vydává též esperantskou literaturu. Naleznete zde učebnice, slovníky, beletrii i odbornou literaturu.

Libroservo Českého esperantského svazu

Pouze seznam knih, které si můžete případně objednat. Hlavní prodej během konferencí ČES

Jan Werner

Brněnský esperantista, docent stavebního inženýrství. Vlastním nákladem vydává odbornou jazykovou literaturu a literaturu z oblasti stavebnictví. Přelož též několik knih do esperanta.

Jindřiška Drahotová

Přeložila několik knih z esperanta do češtiny. Řada překladů dosud nevyšla tiskem, dostupné pouze elektronicky.

Espero

Nakladatelství a prodej esperantské literatury na Slovensku.