Knihy a překlady doc. Jana Wernera

Tyto knihy nejsou dostupné v našem e-shopu. Můžete si je objednat přímo u pana Wernera (e-mail wernerjan@seznam.cz nebo Dřínová 18, CZ 612 00 BRNO ). Některé publikace jsou dostupné pouze v Libroservu UEA. 

Prodej níže uvedených knih není zajišťování Klubem esperantistů Brno. Neplatí pro ně naše obchodní podmínky. Na podmínky doručení se prosím informujte na výše uvedené adrese. Klub esperantistů Brno neodpovídá za informace uvedené na této stránce, zejména pak aktuálnost nabídky.

Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio

Kamarýt, Stanislav

edit.) Jan Werner

vydáno 1983, 256 stran

Dostupné pouze v UEA

Terminologia kurso. Návod k terminologické práci

Jan Werner

Vydáno 1986, 88 stran

Dostupné pouze v UEA

Matematika vortaro esperanta-ĉeĥa-germana

Jan Werner

Vydáno 1990, 184 stran

Objednávky přijímá doc. Werner.

Terminaro de betono kaj de betonistaj laboroj. Čtyřjazyčné.

Jan Werner

Vydáno 2002, 2016, 68 stran

Cena: 60

Objednávky přijímá doc. Werner.

Terminologiaj konsideroj. Terminologické úvahy

Jan Werner

Vydáno 2007, 180 stran

Cena: 150

Objednávky přijímá doc. Werner.

Koteado en konstru-desegnoj. Kótování ve stav. Výkresech

Jan Werner

Vydáno 2008, 40 stran

Cena: 40

Objednávky přijímá doc. Werner.

Fieraj koroj (Hrdá srdce). Studentský román z konce třicátých let v Československu

Eduard Jitzovský

Překlad: Jan Werner

Vydáno 2010, 98 stran

Cena: 50

Objednávky přijímá doc. Werner.

Ladistaj produktoj en konstruado. Klempířské výrobky…

Jan Werner

Vydáno 2011, 2017, 60 stran

Cena: 50

Objednávky přijímá doc. Werner.

Historiaj ĉevroj. Historické krovy

Jan Werner

Vydáno 2013, 74 stran

Cena: 70

Objednávky přijímá doc. Werner.

Metamorfozoj.

Věra Nosková

Překlad: Jan Werner kaj Věra Muchnová

Román Proměny sledující dobu před listopadem 1989 a několik let po něm.

Vydání 2015, 168 stran

Cena: 120

Objednávky přijímá doc. Werner.

Terminaro de kanalizacio. Názvosloví ve 4 jazycích.

Jan Werner

Vydáno 2015, 90 stran

Cena: 70

Objednávky přijímá doc. Werner.

Konstrufaka kolekto. Práce z let 2002 až 2010 projednávané v mezinárodním uskupení Konstru-Forumo.

Jan Werner

Vydáno 2016, 346 stran

Cena: 200

Objednávky přijímá doc. Werner.